Begrippenlijst

De begrippen zoals deze in de referentiearchitectuur worden gehanteerd.

We maken hergebruik van bestaande termen en definities. Dit zijn de termen en definities vastgelegd in:

Attest

Zie verklaring.

Afnemer

Een afnemer van data en services.

Bronhouder

Een aanbieder van data en services.

(Verifiable) Credential

Zie verklaring

Deelnemer

Deelnemer aan een ecosysteem. Een actor moet aan de voorwaarden van het ecosysteem voldoen om deelnemer te zijn.

Dienst

Een dienst van een (zorg)organisatie op organisatorisch niveau. Een organisatie levert producten en diensten aan haar omgeving.

DIZRA

Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur.

Ecosysteem

Een ecosysteem is een geheel van planten en dieren (bron: Van Dale). Binnen de context van DIZRA is het ecosysteem echter een systeem dat met het geheel van afspraken is gerealiseerd.

Service

Het Engelse woord service betekent dienst. Het Engelse woord wordt gebruikt voor een dienst geleverd door techniek. Services worden afgesproken op het niveau van applicatie- en IT-infrastructuur. Dienst is een dienst op organisatorisch niveau.

Verklaring

Een verklaring is een elektronisch document waarin de ondertekenaar verklaart dat de data in het document betrouwbaar, juist en valide is. Synoniemen voor verklaring zijn attest en (verifiable) credential. Alledrie de woorden mogen gebruikt worden en hebben dezelfde betekenis binnen de context van DIZRA.

Last updated