Wat is DIZRA?

DIZRA staat voor de referentiearchitectuur van een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het bestaat uit uitgangspunten, instrumenten, kennisthema's en praktische richtlijnen.

De zorg bouwt aan een duurzaam informatiestelsel. Een stelsel waarin data en services digitaal vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. DIZRA is de referentiearchitectuur voor dit informatiestelsel in de zorg. Het is een product van IT-Architecten voor IT-Architecten. Met DIZRA borgen we de samenhang en de duurzaamheid van het informatiestelsel, we delen kennis en verhogen de kwaliteit van de afspraken.

Dit doen we door het beschrijven van:

 1. Een manifest met uitgangspunten. Het manifest beschrijft de uitgangspunten voor het maken van architectuurkeuzes. Met dezelfde uitgangspunten verkrijgen we meer samenhang.

 2. Een begrippenlijst om de terminologie te verklaren en te definiëren. Met de begrippen werken we aan een gemeenschappelijk taalgebruik zodat we elkaar beter begrijpen.

 3. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in thema's. In een thema is de motivatie en de rationale van een uitgangspunt beschreven.

 4. Meer samenhang ontstaat door het raamwerk met rollen. De rollen geven structuur aan de afspraken en stimuleert hergebruik van afspraken. Voor iedere rol wordt beschreven wat haar verantwoordelijkheden zijn. Aan de hand van deze verantwoordelijkheden zijn de richtlijnen opgesteld. De richtlijnen zijn de implicaties van de gehanteerde uitgangspunten..

DIZRA is in opdracht van het Informatieberaad Zorg ontwikkeld. Het informatiestelsel is nodig om de zorg nog beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken. Als IT-Architecten in de zorg dragen we bij door het stelsel uitgangspunten, structuur en samenhang te geven. DIZRA is het gezamenlijke resultaat van alle gesprekken en de ingebrachte kennis, kunde en ervaring van IT-Architecten in de zorg. DIZRA is vakinhoudelijk en vereist daarom kennis van informatievoorziening en informatietechnologie.

Status van DIZRA als referentiearchitectuur voor het informatiestelsel in de zorg:

Het Informatieberaad Zorg heeft de volgende besluiten genomen:

 • 12-2018: De principes zijn vastgesteld

 • 09-2019: De richtlijnen zijn vastgesteld onder voorwaarde van beproeving

 • 04-2020: De resultaten van de beproeving zijn teruggemeld aan het informatieberaad. Het informatieberaad heeft op basis hiervan besloten DIZRA vast te stellen.

Van start gaan gaan is de beste manier om de referentiearchitectuur te leren kennen. Je kunt het hoofdstuk van start gaan gebruiken als leeswijzer voor het beginnen met DIZRA.

Normenkader downloaden

Het normenkader kan gedownload worden als Excel-bestand. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Reactie geven

De ontwikkeling van DIZRA is een continu én dynamisch proces. We nodigen iedereen uit om een reactie te geven en jouw vragen, opmerkingen en ervaringen te delen. Alleen dan komen we tot een referentiearchitectuur die ons allen helpt in de realisatie van een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Reacties die we graag ontvangen gaan bijvoorbeeld over:

 • verdere verduidelijking van een onderdeel;

 • actualisering door nieuwe inzichten of veranderende omgeving;

 • toevoegingen;

 • voorbeelden hoe een onderdeel van DIZRA in de praktijk toegepast kan worden;

 • vragen of twijfels hoe je iets moet uitleggen of toepassen.

Je kunt reageren door een mail te sturen naar: [email protected]